Follow us on Foursquare
EUnet

Vesti iz opštine

  • Изложба Наташе Дејановић Димитријевић у Блок галерији
  • Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV „Београд 44“ (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV (БР. 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд
  • Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за комплекс WЕSТ 65
  • Обавештење у вези немогућности издавања Извода из техничке спецификације
  • Изложба Љиљане Стриже Трајковић у Блок галерији

Trenutno na TV-u

TV uživo