| Napravite nalog
Powered by Core Design

Adresar

Centar za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda - CRLE

Adresa
Bulevar Mihaila Pupina 167
Telefon
311-50-09; 3106-709
Fax
311 50 09
E-mail
Votes
0
Visited
1039
Oceni
0 glas
Vizija

Kreirati ambijent u kome se ulaže u usklađen i održivi razvoj radi unapređenja kvaliteta života građana, kako bi se stvorio idealan balans poslovno administrativnog centra i najpoželjnijeg mesta za život.
MISIJA

Unapređenje ekonomskog razvoja Novog Beograda.

Misija se realizuje kroz sledeće programske aktivnosti:

* promocija Novog Beograda kao odlične lokacije za preduzetništo
* privlačenje domaćih i stranih investitora
* saveti građanima zainteresovanih za pokretanje vlastitog preduzetništva
* obuka građana za pokretanje preduzetništva
* konsalting usluge početnim preduzetnicima
* sistematizacija baze podataka o ekonomskom ambijentu Novog Beograda
* izgradnja javno-privatnog partnerstva u sveri preduzetništva
* identifikacija resursa ekonomskog razvoja Novog Beograda i njihova ekonomska valorizacija
* proučavanje i korišćenje iskustva ekonomskog razvoja lokalnih zajednica u zemlji i inostranstvu
* saradnja sa domaćim i stranim razvojnim institucijama i vladinim agencijama
* nosilac aktivnosti planiranja strateškog ekonomskog razvoja Novog Beograda
* realizacija plana strateškog ekonomskog razvoja Novog Beogarda u partnerstvu sa gradskim i republičkim institucijama
* javne manifestacije Novog Beograda vezane za preduzetništvo (sajmovi investicionih potencijala, sajmovi zapošljavanja, okupljanja preduzetnika radi usaglašavanja aktivnosti i jačanja preduzetničkog potencijala i sl.)
Follow us on Foursquare
EUnet